SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sitt`a verb satt suttit, pres. sitter sitt·er1vila med sätet mot under­laget och ryggen upp­rätt om person och vissa djur NollJFRcohyponym2stå 1cohyponymligga 1cohyponymsätta 1 sittdynasittplatssitta bekvämtsitta till bordsbarnen kunde inte sitta stillhon satt på stolen och pojken satt i hennes knähon satt på golvet med kors­lagda benhunden satt bunden och väntadeäv. med mindre ton­vikt på kropps­ställningenJFRcohyponymsitta 2 de sitter fram­för tv:n hela kvällarnahon sitter i kassan på ICAsitta (ngnstans)få sitta emellanse2emellan inte sitta i sjönsesjö 1 sitta i samma båtsebåt sitta som ett tänt/tända ljussitta all­deles stilla och upp­märksamtbarnen satt som tända ljus när fröken läste spök­historier sitta som på nålarsitta och vara mycket o­tålig, ängslig eller nervöspubliken satt som på nålar under den nerv­kittlande finalen sitta vackertsitta stilla och upp­märksamt på bak­benen (med fram­tassarna i luften)om hundnär hon hade lärt sin hund att sitta vackert fick den ett ben som belöning ○ äv. bildligtpartiet har tröttnat på att sitta vackert som stöd­parti sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform sitiR (pres.), fornsv. sitia; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. lat. sede´re ’sitta’; jfr sits, såte, säte, sätta 2befinna sig i viss (yrkesmässig) funktion ibl. (men inte permanent) i sittande ställning NollJFRcohyponym2stå 5 sitta i fängelsesitta på kontorsitta i regeringensitta vid maktensitta i samman­trädeden sittande styrelsenministern sitter o­säkert efter allt bråkregeringen satt två mandat­perioderspec. i en sorts transitiv konstruktionsitta barn­vaktsitta modellsitta tingsitta i/på/vid ngt, sitta SÄTT/TID, sitta (som) ngn, sitta ngtsedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötland3vara placerad på viss plats, i viss (dock inte liggande) ställning; om före­mål NollJFRcohyponymsätta 2 det satt några spikar i väggenhatten satt på sneddet satt några flugor i tak­lampanjacktyget satt fast i blixt­låsetbok­sidorna satt i­hopspec.vara säkert fäst eller an­bringad nu sitter skruven!äv. mer abstrakthans styrka sitter i hans kylaför­domarna satt djupt rotadesitta ngnstanssitta hårt åtsehård 3 sitta långt inneselångt 1 sitta som bergetsitta fast mycket hårtankaret satt som berget och var o­möjligt att dra upp sedan 1385Klosterläsning4ha viss pass­form vanligen god; om klädes­plagg Nollvälsittandekavajen sitter braäv. bildligtkomma lämpligt vard.; i vissa ut­tryckdet skulle sitta bra med en kopp kaffe nuden repliken satt (bra)sitta (SÄTT)sitta som en smäckpassa mycket brakavajen är snygg och sitter som en smäck sedan 16975i vissa ut­tryck placera sig i ställning med sätet mot under­laget och ryggen upp­rätt Nollsitt ner!var så god och sitt!äv. ut­vidgathamna på av­sedd plats särsk. om boll som går in i mål vard.där satt den äntligen ― 1–0 till Sverige!sitta (ngnstans)sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)Subst.:vbid1-314606sittande (till 1 + 2)