SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ska`dlig adjektiv ~t skad·ligsom ger upp­hov till skada särsk. för människor admin.med.samh.JFRcohyponymmenlig skadliga insekterskadliga miljö­gifterofta mer el. mindre abstraktför riket skadlig verksamhethan an­sågs ha ett skadligt in­flytande på kamraternaskadlig (för ngn) (att+V)sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. skaþaliker; till 1skada