SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ska`la substantiv ~n skalor skal·an1storleks­förhållande mellan en av­bildning av ett om­råde eller ett (stort) före­mål och om­rådet eller före­målet självt särsk. i kartsammanhang geogr.utstr.naturlig skalaförminskad skalaskalan 1:100 000 betyder att 1 cm på kartan mot­svaras av 1 km i verklighetenäv. bildligtom­fattning smuggelaffärer i stor skalakrig i full skalaverksamheten började i liten skala(i ADJ) skalasedan 1636av ita. scala ’stege; trappa; skala’; av lat. sca´la ’stege; trappa’, till scan´dere ’stiga’; jfr eskalera, skandera 2upp­sättning tvär­streck på mät­instrument där av­ståndet mellan tvär­strecken mot­svaras av en viss mått­enhet instr.skalstrecktermometerskalaen fingraderad skalalinjalen hade en skala i millimeter och en i tumnålen vandrade upp­åt på skalanäv. mer abstrakt, med tanke på indelningsprincipen bak­om en mått­enhet e.d.decibelskalameterskalatemperaturskalavindskalaäv. i fråga om mer informella mått­enheterbetygsskalalöneskalaskatteskalaman skulle bedöma dryckens smak på en skala från ett till sjuäv. i skämtsamt exakta ut­tryckhur rädd var du då på en skala mellan ett och tio?sedan 16443stegvis ordnad följd av toner i en ton­art, vanligen in­om en oktavs ram musikJFRcohyponymregister 2 skalövningdurskalamollskalaöva skaloräv. bildligt om annan upp­sättning uttrycks­medel e.d.färgskalagråskalahela skalan av känslorsedan 1651
2ska`la verb ~de ~t skal·arta bort skalet från Nollskala en apelsinskala räkorskala potatisskala och hacka lökenofta med konstruktionsväxlingibl. med partikel, särsk.av, bort ta bort (hölje) från skala barken av stammenskala av det yttersta gula på citronernaäv. bildligtta (bort) ngt ytligt el. o­väsentligt om man skalar bort det anekdotiska i av­handlingen blir det inte mycket kvarskala (av/bort) ngtsedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. skala; till skal Subst.:vbid1-317210skalande, vbid2-317210skalning