SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skandalö´s adjektiv ~t skand·al·össom väcker all­män förargelse eller upp­rördhet el. bör göra det admin.allmän värderingsamh.JFRcohyponymförargelseväckandecohyponymskamlig skandalösa av­slöjandenden skandalöst brist­fälliga hygienen på toaletterna (adv.)sedan 1642av fra. scandaleux med samma betydelse; till skandal