SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skill`nad substantiv ~en ~er skill·nad·en1det att två eller flera före­teelser är o­lika i ngt av­seende som fram­går av samman­hanget NollSYN.synonymolikhet gradskillnadhöjdskillnadprisskillnadtidsskillnadåldersskillnaden stor skillnaden markant skillnaden mils­vid skillnaden himmels­vid skillnaden hår­fin skillnaddet gick inte att se någon skillnad på tvillingarnadet blev stor skillnad när fönstren blev putsadehan har svårt att känna skillnad på o­lika vin­sorterspec. om o­likhet i levnads­förhållandeninkomstskillnadklasskillnadlöneskillnadut­jämna skillnaderna mellan stad och landskillnad (i ngt), skillnad (mellan/på ngra)det gör ingen skillnaddet har ingen betydelsedet gör ingen skillnad om ni tar buss eller tåg, de går lika fort göra skillnad mellan/påan­se att det finns o­likheter mellangöra skillnad på folk (och folk)behandla o­lika personer på o­lika sättderas politik har kritiserats för att göra skillnad på folk och folk till skillnad från/moti mot­sats tillde är riktigt goda vänner till skillnad från vad folk verkar tro sedan 1430–50Fem Mose böckerfornsv. skilnadher; till skilja 2resultat av subtraktion mat.SYN.synonymdifferens JFRcohyponym1summa målskillnadskillnaden mellan 7 och 4 är 3spec. i fråga om två penning­summormellanskillnadbetala skillnadenskillnaden (mellan TAL)sedan 16443vanligen i sammansättn. det att skilja åt jur.spec. i äktenskapsrättsliga samman­hangdelvis histor.boskillnadhemskillnadsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagen