SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skioptikon [∫iåp´-el.skiåp´-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ski·opt·ik·on·et(äldre typ av) apparat för visning av ljus­bilder delvis histor.foto.JFRcohyponymprojektor skioptikonbildsedan 1874av eng. sciopticon med samma betydelse; modern bildn. till grek. skia´ ’skugga’ och optikos´ ’som av­ser ljuset’; jfr optik; jfr varu­märket Sciopticon