SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skissera [skise´ra] verb ~de ~t skiss·er·aribl. med partikelnupp, utan större betydelse­skillnad ut­föra (i form av) skiss konstvet.JFRcohyponymskissa en vagt skisserad fondäv. bildligtbeskriva kort­fattat hon skisserade (upp) en alternativ organisationskissera (upp) ngt/SATSsedan 1808av ita. schizzare med samma betydelse; till skiss Subst.:vbid1-319306skisserande, vbid2-319306skissering