SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skjut`shåll [∫u(t)s`-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en skjuts|­håll·et1gäst­giveri där häst­skjutsar stannade och där resande tog in, hästar ut­fodrades etc. histor.trafik.vid nästa skjutshåll skulle hästarna vilasedan ca 17552av­stånd mellan två skjuts­håll histor.rum.trafik.sedan 1787