SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skull substantiv, ingen böjning, n-genus endast med prep.för an­ledning Nollvi kan­ske blir rika, men inte blir vi lyckligare för den skullhan dog för sina politiska å­sikters skulläv.(till) för­mån för (viss person eller före­teelse) hon offrade sig för deras skulläv. försvagat i vissa ut­ropför Guds skull, akta dig!äv. för att ut­trycka syfte e.d.hon höll tyst för hus­fridens skullför ngns/ngts skullför alla eventualiteters skullseeventualitet för en gångs skullsom (en­staka) undantags­fallför en gångs skull kom han i tid till körrepetitionen för enkelhet(en)s skullför att göra det enkeltde tog en taxi för enkelhetens skull för nöjes skullför att det är roligthon går en kvälls­kurs i arkeologi för nöjes skull för ovanlighet(en)s skullsom ett undan­tag från regelnhon hade för o­vanlighetens skull försovit sig för ro(s) skullför nöjes skullhon bär inte nagel­lack för ros skull utan för att skydda nagel­banden från slitage för sin egen skullpå grund av sina personliga egenskaperhan hoppades att han hade fått jobbet för sin egen skull och inte för att chefen kände hans mamma för skams skullför att inte behöva skämmasför skams skull skickade de några jul­kort för skojs skulldär­för att det är roligthan är amatör­fotograf och tar bara bilder för skojs skull för säkerhets skullför att vara på den säkra sidan, försiktigtvishon hoppas på ett förlängt vikariat men för säkerhets skull har hon sökt till några kurser på universitetet ock­så sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. skuld, skull ’orsak’; jfr skuld