SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1skål substantiv ~en ~ar skål·en1runt, djupt kärl för mat eller dryck hush.JFRcohyponymbunke 1 keramikskålsalladsskålen stor skål (med) jord­gubbaräv. om före­mål med liknande form men annan funktiondopskålvågskålblommorna vände sina skålar mot solenen skål (ngt), en skål (med ngt)mellan skål och väggi familjära eller inofficiella samman­hangdå man kan tala fritthans samhälls­kritik bemöts sällan i öppen debatt av makt­havarna själva men där­emot kan han få med­håll mellan skål och vägg sedan mitten av 1300-taletÖstgöta-Lagenfornsv. skal ’vikt­skål; dryckesskål’; gemens. germ. ord, besl. med skal; idiomet mellan skål och vägg (1657) urspr. konkret om en sal där gästerna satt ut­med väggen vid lång­bord med dryckes­kärl 2sam­fällt tömmande av ett glas alkohol som hälsning, till ngns/ngts ära m.m. kokk.skåltalduskålhan ut­bringade en skål för värdinnantal och skålar av­löste var­andra kvällen i­genomäv. med tanke på glasets inne­hålldricka en skåldricka NN:s skålen skål (för ngn/ngt)sedan 1566
2skål interjektion nu tömmer vi sam­fällt ett glas alkohol! ibl. med an­givande av an­ledningen kokk.skål och väl­komna!skål och tack!skål på dig!skål för brud­paret!sedan 1614