SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skäpp`a substantiv ~n skäppor skäpp·anett äldre rymd­mått för torra varor av varierande storlek, vanligen drygt 20 liter histor.mått.två strukna skäppor sädäv. om (näver)korgsåskäppaen skäppa lingonen skäppa (ngt), en skäppa (med ngt)få skäppan fullbli över­öst med o­vetthan fick skäppan full efter sitt rasistiska ut­talande ha skäppan fullha mycket att görahon hade skäppan full och kunde inte del­ta i konferensen sätta sitt ljus under skäppanse1ljus 2 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. skäppa; nord. ord, trol. besl. med 1skopa, skåp