SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1skä`ra substantiv ~n skäror skär·an1ett halvcirkel­format skärredskap med kort hand­tag anv. för att slå gräs, säd o.d. mest histor.jordbr.JFRcohyponymlie hammaren och skäran ut­gjorde till­sammans symbolen för det gamla Sovjetunionenäv. om annan (nästan) halvcirkel­formad före­teelsemånskärasedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)fornsv. skära; till 2skära 2i sammansättn. (typ av) ört med tandade eller sågade blad och rödvioletta eller gul(brun)aktiga blommor i korg bot.brunskärafjällskäraängsskärasedan 1638sv. dial. skära; nära besl. med 2skära (efter bladskivornas form)
2skä`ra verb skar skurit skuren skurna, pres. skär skur·it1skilja av eller dela upp (i bitar) med hjälp av kniv el. liknande vasst redskap Nollskära brödet i skivorskära huvudet av fiskenskära kvistar av trädenäv.åstad­komma fördjupning (i ngt) med kniv spec. om att för­orsaka sår skära i ett trä­styckehan råkade skära sig på rak­hyvelnäv. med avs. på resultatetskära tunna skivoräv. (om kniv e.d.)vara vass kniven skär braäv. bildligt, spec. om smal (rörlig) före­teelse (som ev. åstad­kommer fördjupning e.d.)far­tygets köl skar genom vattnetpilen skar genom luftenfjordarna skär djupt in i kust­landetspec. äv. om o­behagligt, på­trängande sinnes­intryckvisslingen skar genom luftenfärgen skär i ögonenspec. äv.ta bort vissa delar vanligen för att spara pengar skära i verksamhetenspec. äv.slå så att en under­skruv upp­står t.ex. vid tennis­spel han skär gärna bollen på backhands­sidanskära (i) ngt, skära ngn (ngnstans)skära alla över en kamsekam 1 skära i hjärtat på ngnsehjärta 1 skära tändersetand 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. skära ’skära hår, säd m.m.’; gemens. germ. ord, urspr. ’skära; skilja; såra’; jfr skara, skare 2möta och korsa mat.linjerna skär var­andra i punkten Pskära ngtsedan 16833ibl. med partikelnihop, utan större betydelse­skillnad förstöras eller skadas allvarligt genom att rörliga delar tränger in i el. skaver hårt mot var­andra; om motor(del) tekn.oljeindikatorn visade fel och plötsligt skar motorn (i­hop)skära (ihop)sedan 1930Subst.:skärande, skärning
3skä`ra verb ~de ~t skär·arrena från slagg e.d. Nollguld som skärats i eldskära ngtsedan ca mitten av 1400-taletLäke- och örte-böckerfornsv. skära; till 1skär 2 Subst.:skärande