SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
slide [slaj´d] substantiv ~n [-en] ~s slid·en1typ av gitarr som kräver en speciell spelteknik musikibl. äv. om teknikenslidesolosedan åtm. 1990till eng. slide guitar, av slide ’glida’ och guitar ’gitarr’ 2text- eller bild­ruta i (elektroniskt) presentationsprogram databehandl.komm.sedan 1996