SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1slut substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en slut·et1punkt eller gräns där sträcka, om­råde, skeende, tids­avsnitt e.d. upp­hör NollJFRcohyponym2ändacohyponymavslutning huset ligger vid vägens slutvid dagens slutfesten led mot sitt slut och många hade redan gått hemhan hade ingen chans men bestämde sig för att kämpa till det bittra slutetäv. om sista delen av ngt all­deles före slut­punktenslutfasslutsträckaordslutryggslutveckoslutslutet av boken var intressantfilmen har ett lyckligt slutspec. med tanke på dödenvid livets sluthon kände slutet nalkasden gamla fick ett lugnt slutibl. i rent förstärkande ut­tryckprojektet var ett miss­lyckande från början till slut(i) slutet (av/på ngt)början till slutetsebörjan få (ett) slut på ngtåstad­komma att ngt upp­hörden nya regeringen står in­för upp­giften att få slut på de inre stridigheterna gott slut! jag önskar dig/er en lycklig av­slutning på åretvi önskar alla våra kunder ett gott slut och ett riktigt gott nytt år! göra slutav­bryta ett kärleks­förhållandeefter två år gjorde hon slut göra slut på ngtfull­ständigt förbruka eller förstöra ngtefter halva resan hade de gjort slut på alla sina res­pengar till slutslutligentill slut, ett stort tack för alla blommor och presenter!; till slut fick hon i­gång bilen sedan 1692till 1sluta 2vanligen i sammansättn. det att av­sluta ngt Nollavslutbokslutdomslutköpslutsedan ca 16603vanligen i sammansättn. slut­ledning komm.cirkelslutsedan 1649Slutet tänker jag mig så. Det är ljudlösheten. Jag ligger i en ofattbar tystnad. Ofattbar, för att verkligen inget hörs.Katarina Frostenson, Slutet tänker jag mig så (i Tankarna, 1994)
2slut adjektiv, ingen böjning endast predikativt som inte längre finns eller går att få tag på admin.JFRcohyponym2över 4cohyponym1förbi 2 boken var slut på förlagetmjölken hade tagit slutalla pengarna var slutäv. bildligthelt ut­mattad fysiskt el. psykiskt hon blev all­tid slut i benen av att cyklahan tog slut på upp­loppethan är slut i nervernasedan 1787
3slut substantiv ~en ~ar slut·enslut­sten i valv arkit.sedan ca 1865