SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
slu`tljud substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en slut|­ljud·et(positionen för) det sista ljudet i ett ord språkvet.SYN.synonymutljud JFRcohyponymuddljudcohyponyminljud ng-ljudet före­kommer mest i slutljud i svenskansedan 1801