SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1släng substantiv ~en ~ar släng·en1häftig, vid, svängande rörelse som ibl. orsakar smäll e.d. Nollen släng av käppenäv. om (ut­sirat) penn­drag som resultat av så­dan rörelseen namn­teckning med stora slängaräv. om del av före­mål som en så­dan rörelse ut­förs medslängen på en piskaslängen på en veväv. bildligt om iron. el. elak an­märkninghon gav då och då maken en släng om att han aldrig hjälpte till hemmaen släng (mot ngn/ngt)få (sig) en släng av slevenfå sin del av ngtofta ngt oönskatflera höga befattnings­havare får sig en släng av sleven och ut­målas i boken som tämligen inkompetenta i runda slängar ungefärvard.an­talet an­ställda i före­taget har på fem år ökat med i runda slängar 3000 personer sedan 1745; 1609 i bet. ’slag, rapp; stryk’till slänga 2lindrigt och kort­varigt an­fall av sjukdom e.d. med.en släng av malariaen släng av dåligt sam­veteen släng (av ngt)sedan 1624
2släng substantiv ~et släng·etslående Nollett släng i dörrarsedan 1941