SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
slö`sa verb ~de ~t slös·aran­vända för mycket av ngt, särsk. pengar NollSYN.synonymödsla MOTSATSantonymspara 1 JFRcohyponymmisshushållacohyponymöda barnen slösade med vecko­pengenman får inte slösa hur som helst med skatte­medelibl. med ton­vikt på resultatetmed partikel, särsk.bort han slösade bort hela sitt arv vid spel­bordetäv. bildligtvi kan inte slösa mer energi på lokal­problemenofta med mer positiv inne­bördvara generös med slösa kärlek på sina barnslösa med berömslösa (med ngt), slösa ((bort) ngt) (på ngt/att+V), slösa ngt (på ngn/ngt/att+V)sedan 1572trol. av lågty. slösen ’släntra; slå dank’ Subst.:slösande; slöseri