SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
smiley [smaj´li] substantiv ~n ~s figur som skapas av grafiska tecken som an­vänds i e-post och sms och som t.ex. ut­trycker av­sändarens sinnes­stämning databehandl.komm.äv. ut­vidgatsmileymagnetsockor med smileys påsedan 1993av eng. smiley med samma betydelse