SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
smö`rblomma substantiv ~n smörblommor smör|­blomm·anen ört med flikiga blad och blanka, smör­gula blommor all­mänt före­kommande i ängs-, hag- och betes­marker bot.en bunt med torkade smörblommor låg ovan­på hörn­skåpetsmörblommor och an­dra ranunklersmörblomman kallas ock­så ”solöga” eller ”gullskål”ofta äv. om när­besläktade artervanligen i sammansättn. fjällsmörblommamajsmörblommarevsmörblommasmörblomsväxtsedan 1759