SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
socia`lantropologi substantiv ~n soci·al|­an·tropo·loginvetenskapen om kultur- och samhälls­typer och om människan som kultur- och samhälls­varelse sociol.vetenskapl.SYN.synonymkulturantropologi JFRcohyponymetnograficohyponymetnologi sedan 1940-talet