SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
so`da substantiv ~n sod·anett vitt, frätande, lätt­lösligt pulver som ut­görs av kol­syrans natriumsalt; anv. vid till­verkning av glas, tvätt­medel och tvål hush.kokk.tekn.SYN.synonymnatriumkarbonat sodalutkristallsodamålarsodasåpan löddrade och sodan fräste vid den stora vår­rengöringenäv. om kol­syrad dryckfruktsodahan beställde en whisky och sodasedan 1679av ita. soda med samma betydelse, till sodo ’hård’; trol. av arab. urspr.