SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
solarium [-a´r-el.-a`r-] substantiv solariet solarier sol·ari·et1an­ordning för solljusliknande bestrålning av huden så att den blir sol­bränd fysiol.ansiktssolariumäv. om mot­svarande lokalett nytt solarium hade öppnat tvärs över gatansedan 1980av lat. sola´rium ’sol­ur; altan; balkong’, till so´l, se sol 2sol­ur åld.astron.sedan 1857