SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sordine´ra verb ~de ~t sord·in·er·arofta perf. part. dämpa med sordin musikett sordinerat trumpet­soloi perf. part. ofta bildligtdämpad, dyster fest­yran blev sordinerad på grund av döds­falletsordinera ngtsedan 1901Subst.:vbid1-334160sordinerande, vbid2-334160sordinering