SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sorgebud [sår`j-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en sorge|­bud·etmed­delande om (viss) persons död komm.sorgebudet nådde änkan först dagen efter o­lyckanäv. försvagatmed­delande om sorglig händelse sorgebudet om ned­läggningen av före­tagetsedan 1672