SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
spa`dtag substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en spad|­tag·etdet att lyfta upp jord e.d. med spade och vanligen kasta i­väg den arb.JFRcohyponymtag 2 han vilade en stund efter varje spadtaginfrastruktur­ministern tog det första spadtaget till den nya motor­vägenibl. bildligt i ut­tryck för bristande arbets­vilja e.d.han tog knappt ett spadtag längresedan 1714