SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
spa`rbank substantiv ~en ~er spar|­bank·entyp av bank vars främsta upp­gift är att utan en­skilt vinst­intresse driva in- och utlåningsrörelse och där­med främja sparandet ekon.JFRcohyponymaffärsbank sparbankskontobarnen hade sina pengar på sparbankenäv. om mot­svarande lokalgå till sparbankensedan 1820