SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
specia`larbete substantiv ~t ~n speci·al|­arbet·etstörre själv­ständigt arbete som ut­förs av elev i gymnasiets sista års­kurs pedag.ibl. äv. om själv­ständigt arbete i an­dra pedagogiska samman­hangsedan 1845