SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
spel substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en spel·et1fram­förande av musik på instrument musikensemblespelpianospelsträngaspelefter talet blev det spel på tvär­flöjtäv. om spel­sättethennes vackra spel på cellonäv. om själva musiken el. tonernabasunens falska speläv. bildligt om annat melodiskt ljudvattnets och vindarnas spelsedan början av 1500-taletLäke- och örte-böckerfornsv. spil; av lågty. spil ’spel; lek; musik’; av o­visst urspr. 2ut­förande av viss roll på teater­scen el. i film psykol.scen.skåde­spelerskan rörde publiken till tårar med sitt speläv. om skrivet stycke med flera roller, av­sett att fram­föras på scen, i radio e.d.vanligen i sammansättn. hörspellustspelskådespelsorgespelsångspeläv. bildligt om annat rollbeteende, särsk. som ut­tryck för falskhet e.d.falskspelmaktspelhon stod inte ut med moderns hyckleri och spelspel för gallerietvilse­ledande och publik­knipande ut­spelt. ex. i politiska sammanhangrätte­gången an­sågs av många bara vara ett spel för galleriet sedan ca 1430, i riddara spilSjälens tröst3parnings­lek hos fåglar zool.orrspeltjäderspelsedan 17484syssel­sättning som inne­bär att pjäser eller an­dra före­mål hanteras enligt vissa regler vanligen med tävlingsinslag spel.brädspeldatorspelkortspelkrigsspelsällskapsspeltärningsspelfia är ett enkelt spelett spel för både barn och vuxnaäv. konkret om de speciella till­behöreni samlings­salen fanns musik­instrument, böcker och spelspec. om så­dan el. liknande (riskabel) verksamhet med syftet att vinna pengar el. för­delhasardspeltotospelspel och dobbelspel om pengaräv. bildligt om annan verksamhet som är el. verkar vara regelstyrdtill­fälligheternas spelspelet är förloratde var brickor i ett politiskt speläv. i ut­tryck för o­viss ut­gång, risk e.d.vågspelhennes liv stod på spelhan spelade ett högt spel – och förloradespel (om ngn/ngt/SATS)ha ett finger med i speletsefinger rent spel hederligt handlandeutan fula knep e.d.; spec. i sportsammanhang men äv. allmännarehon försöker lära sina spelare vikten av kamrat­anda och rent spel sätta ngn/ngt ur speloskadlig­göra ngn/ngtmed sina låga priser sätter de konkurrenterna ur spel sätta ngt på spelriskera ngti sin iver att locka fler prenumeranter har tidningen satt sin tro­värdighet på spel ta hem speletvinnajuryn röstade på NN, men när publiken fick säga sitt tog ON hem spelet sedan slutet av 1400-taletSchack-tafvels lek5ut­övande av viss sport särsk. lag­sport sport.domaren blåste till spelblåsa av speletäv. om spel­sättetkombinationsspelnätspellångsamt spelo­just speloffensivt speläv. om viss sportbollspelfotbollsspelspel (med ngt)sedan 19246större arrangemang med o­lika aktiviteter av idrottslig eller konstnärlig natur ofta regel­bundet åter­kommande scen.sport.festspelryttarspelsommarspeltornerspelvinterspelde olympiska spelen(under/vid) spelensedan 17457tämligen snabb rörelse fram och till­baka el. växling mellan o­lika (synliga) före­teelser som ger in­tryck av rörelse Nolllinjespelminspelskuggspelett spel av ljus och skuggor på markenfå spelbli smått tokigvard.hon fick spel på sin bror när han gömde hennes dag­bok sedan 18078mekanisk an­ordning för lyftning och firning av laster där lasten hänger i kätting el. lina på en vals el. lintrumma tekn.JFRcohyponymvinsch ankarspelflaggspelvindspelkomplicerade utväxlings­anordningar och spelsedan 1538av lågty. spill ’vals; vind­spel’; besl. med spinna 9skillnad mellan hål- och axeldiameter i ett cylindriskt förband tekn.JFRcohyponymtolerans 2 sedan 1829se spel 1