SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
spe`la verb ~de ~t spel·ar1fram­föra (musik) på instrument musikspela efter noterhon spelade ett stycke av Chopincellisten spelade med in­levelseäv. med konstruktionsväxlinghan har spelat flöjt i fem årspela pianoäv.åter­ge in­spelning med hjälp av musik­anläggning e.d. spela grammofonde spelar mycket pop­musik på radionspela (ngt)spela andrafiolenseandrafiol spela förstafiolenseförstafiol sedan 1541av lågty. spillen, spel(l)en ’leka; spela’; jfr spel 2upp­träda i viss roll på teater­scen el. i film scen.JFRcohyponymagera 2 spelkvällspelårspela teaterhan spelade med in­levelsehan ville helst spela hjältens rollhon spelade mot NN i ”En förtjusande fröken”äv. (om skådespelarensemble)upp­föra visst teater­stycke under hösten spelades Strindberg på den lilla teaternäv. bildligt, spec. med bi­betydelse av falskhetJFRcohyponymlåtsa spela dödspela o­skyldigspela inte dum!spela pajashan ville all­tid spela beskyddarespec. äv. i ut­tryck för att ngn/ngt ut­gör en viktig faktor e.d.hon spelade en viktig roll vid förhandlingarnaspela (ngn/ngt), spela (mot ngn), spela (ADJ)det spelar ingen teaterseteater 1 inte spela ngn rollse1roll 2 spela allanseallan spela apaseapa 1 sedan 15383hantera pjäser, kort e.d. i visst spel som fram­går av samman­hanget; vanligen i tävling med ngn annan spel.spelbrädespelprotokollspelöppningspela fiaspela schackspela tärningspela biljardde spelade krocket på gräs­mattanspec. i fråga om kort­spelspela bridgespela kortspec. äv. i fråga om så­dan el. liknande verksamhet i syfte att vinna pengarspelgalenspelskuldspela roulettespela falsktspela med höga in­satserspela på Solvallaspela på lotteriäv. bildligt, spec. om annan risk­fylld verksamhethan spelade hasard med familjens ekonomispec. äv. i fråga om handlande styrt av sociala reglerhon var tvungen att spela efter familjens reglerspela (ngt) (med ngn), spela (på ngt)spela ngn ett sprattsespratt spela ngn i händernasehand 1 spela på platsseplats 4 spela sina kort välse2kort 2 spela skjortan av ngnseskjorta spela under täcketsetäcke sedan 15724ut­nyttja för visst syfte Nollhon spelade på sin kvinnliga charmhan spelade på deras o­säkerhetspela på ngtsedan 18095ut­föra parnings­lek om vissa fåglar zool.orren speladespelasedan 17356del­ta i ut­övandet av viss (boll)sport sport.spela fot­bollspela is­hockeyspela tennishan blev petad och fick spela i B-lagetäv. med avs. på särsk. funktionspela mitt­backäv. med ton­vikt på resultatetlaget lyckades spela o­avgjort i den svåra borta­matchenäv. med ton­vikt på det konkreta ut­förandetspela bollen till mot­ståndarenspela (ngn/ngt), spela SÄTTspela väggsevägg sedan 15727röra sig fram och till­baka på ett livligt sätt; om synlig före­teelse Nollsol­ljuset spelade i löv­verketryggens spelande muskleren livlig flicka med spelande ögonspela (ngnstans/SÄTT)sedan ca 16458förflytta med hjälp av spel tekn.JFRcohyponymvinschacohyponymspel 8 spela ngt (ngnstans)sedan 1807Subst.:vbid1-335667spelande, spelning; spel