SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stabilisa`tor substantiv ~n ~er [-o´rer] stab·il·is·at·or·eran­ordning som gör ett far­tygs eller flyg­plans jämvikts­läge stabilare och där­med minskar krängning flygtekn.sjö.sedan 1916till stabilisera