SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1stackato [-a´toel.-at´o] adverb stack·atomed tydligt uppe­håll mellan tonerna vid sång musikMOTSATSantonym1legato äv. ngt ut­vidgathackigt eller stötvis han talade stackatosedan 1802av ita. staccato med samma betydelse, till staccare ’av­skilja’
2stackato [-a´toel.-at´o] substantiv ~t ~n stack·ato·na(del av) musik­stycke som ska fram­föras med uppe­håll mellan tonerna musikMOTSATSantonym2legato sedan 1795