SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
steg sestiga
steg substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en steg·et1en­staka förflyttning och ned­sättning av foten vid gång, löpning eller dans ibl. med ton­vikt på det upp­komna ljudet mått.tekn.JFRcohyponymkliv steglängddansstegfotstegkorta steglånga stegta ut stegen ordentligtsakta stegengå med lätta stegdet är svåra steg i tangoett­åringen har tagit sina första stapplande steghästen tog några steg bak­åtde styrde stegen mot bar­diskendet hördes steg i trappanäv. som ett informellt längd­mått mot­svarande knappt 1 meterbordet stod några steg från dörrenäv. bildligttonstegdet kan vara kort steg från genialitet till galenskapspec. om handling, åt­gärd e.d.mötet var ett steg i rätt riktningDen första fasen är nu av­slutad. Nästa steg blir att ...hennes på­stående är intressant, men jag skulle faktiskt vilja gå ett steg längreäv. om del av apparat som har viss funktion i ett förloppförstärkarstegraketstegslutstegde små stegens tyrannisetyranni hålla jämna steg med ngn/ngthålla samma takt som ngn/ngtden lille försökte förgäves hålla jämna steg med fadern ○ äv. bildligtlag­stiftarna har svårt att hålla jämna steg med den tekniska ut­vecklingen ligga steget föreha kommit längreofta i konkurrenssituationdet gäller att ligga steget före marknaden för att hinna investera i de rätta god­bitarna mått och stegsemått 3 steg för steg successivtsteg för steg har de förvandlat sitt familjeslott till ett elegant hotell ta första stegetta (det in­ledande) initiativethon tog första steget och frågade om han ville gå med och fika ta steget fullt utfull­följa viss handling och ta konsekvenserna av denhon började studera teologi och bestämde sig sen för att ta steget fullt ut och bli präst sedan 1420–50S[anct] Patriks-Saganfornsv. stigh; till stiga 2(plant, våg­rätt) naturligt element i trappa el. liknande an­ordning Nollfotstegtrappstegvagnsstegsedan 1541