SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1stereoty´p adjektiv ~t stereo·typsom före­kommer i samma form som tidigare före­teelser av samma typ och där­för kan verka allt­för förut­sägbar vanligen ned­sätt.admin.JFRcohyponymoföränderligcohyponymenformigcohyponymenahanda filmens stereotypa hjältarreklamen ger stereotypa beskrivningar av män och kvinnorsedan 1829av fra. stéréotype med samma betydelse; till stereo och typ
2stereoty´p substantiv ~en ~er stereo·typ·en1tryck­plåt som erhålls genom av­gjutning av en annan tryck­form bok.sedan 18372upp­sättning starkt förenklade före­ställningar om viss före­teelse särsk. i fråga om viss kategori människor psykol.före­ställningen om den militäriske tysken och an­dra stereotypersedan 1819