SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sti`lfigur substantiv ~en ~er stil|­fig·ur·enspråkligt konst­grepp ofta anv. i syfte att nå viss effekt språkvet.SYN.synonymfigur 5 kontrast, över­drift och an­dra stilfigurersedan 1927