SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stolpskott [stål`p-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en stolp|­skott·etskott som träffar mål­stolpen t.ex. i fot­boll sport.hemma­laget hade över­taget, men närmare mål än ett stolpskott kom det inteofta bildligt om miss­lyckat försök el. miss­lyckad personhans ned­sättande ut­talande om gles­bygden var ett riktigt stolpskottsedan 1935Den bildliga användningen av stolpskott, ’misslyckande; misslyckad person’, är egentligen överraskande. Ett stolpskott i fotboll är ett ganska lyckat försök att göra mål, och det faktum att det dock inte blir mål får anses bero på otur, inte oskicklighet. Mer logisk förefaller den bildliga användningen av självmål.