SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1stor adjektiv ~t, komp. större [stör´e], superl. störst stör·re1som har en ut­sträckning i rummet som klart över­skrider genom­snittet för före­teelsen i fråga admin.utstr.MOTSATSantonymliten 1 storvuxenett stort husde letade efter en större lägenhethan var stor och starkhon är stor till växtenäven en stor katt är ett litet djurhan är stor för sin ålderha stora fötterresa ut i stora världenäv. med försvagad storleksbetydelse och med betoning av åldernvuxen barnen är snart storanär han blir stor ska han bli flyg­kaptenhon är fem­ton år och redan stora damenäv. substantiverat om vuxen personvard.barnen tycker att stora aldrig förstår någon­tingäv. neutralt för att an­ge om­fångstorlekäpplena är lika storahur stort är rummet?göra stora ögonseöga 1 leva på stor fotse1fot 1 med stora famnensefamn 1 se de stora elefanterna dansaseelefant stor bokstavsebokstav stor som ett husenormden nya bil­modellen är stor som ett hus och full­komligen slukar bensin stor tersseters 1 Stora björn(en)sebjörn 1 stora rummetse1rum 1 titta stort på ngntitta förvånat och med stora ögon på ngnbarnen tittade stort på tomten vara ett nummer för stor för ngn/ngtsenummer 1 vara stor i käftensekäft vara stor i trutensetrut 2 sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. stor; gemens. germ. ord med grundbet. ’styv’; besl. med 2stå 2som har en (icke-rumslig) om­fattning som klart över­träffar genom­snittet för före­teelser av samma slag admin.utstr.MOTSATSantonymliten 2 ha stor släkthan trivdes inte i stora sällskapde har stora problem med sina tonårs­döttrarsmuggling i stor skaladen stora kärlekennyheten spreds till den stora all­mänhetenen stor del av personalen var sjukhon kände stor glädjedet var ingen större skada skedden fråga av stor viktdet hjälpte inte stort att de fick en liten del av skulden efter­skänkt (adv.)hemma­laget vann stort (adv.)äv. som ut­tryck för hög grad av viss före­teelsestorbelåtenstorrökarestort tack!en stor beundrare av NNhan är en stor idiothan är inte stort bättre än jag (adv.)äv. som ut­tryck för förvåning etc.i vissa ut­tryck du store tid!du store, så du ser ut!få stora darrensedarren få/gripas av stora skälvanse2skälva göra en stor grej av ngtsegrej 2 göra (en) stor affär av ngtseaffär 5 göra (ett) stort nummer av ngtsenummer 3 i stor stilsestil 1 i stora dragsedrag 2 i storti all­mänhethon ville att de an­ställdas bak­grund skulle mot­svara hur sam­hället ser ut i stort i stort och/som i smått i alla tänkbara av­seendendet statliga före­taget var ut­satt för kritik i stort som i smått i stort settsese 1 på/i det stora helasehel 1 slå på stortbjuda eller slösa på ett över­dådigt sättde slog på stort och bjöd över två­hundra personer på bröllopet spela stor rollse1roll 2 stor flaggningseflaggning stor sak (i det)!sesak 2 vara stor i matensemat sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelser3fram­stående admin.hon är en stor konstnärhan var en stor politikerhon är en stor personlighetspec. som stående epitet till namnen på vissa kungar, kejsare el. drottningarAlexander den storeFredrik den storeKatarina den storaäv. om fram­stående prestation e.d.vard.det är stort att vinna all­svenskanstor grabbsegrabb stor tjejsetjej sedan ca 1420Bonaventuras Betraktelser4viktig vanligen om handling e.d. Nolldet var ett stort ögon­blick i hans liv när han tog studentenäv. med negativ värderingöver­drivet viktig JFRcohyponymhögfärdig storordigan­vända stora ordvara stor i ordenseord 1 sedan 1420fastebrev utfärdat av häradshövdingen i Närke Peter Laurensson (Närkes medeltida urkunder)5som har högt värde om spel­kort admin.spel.spec.som har det högsta värdet av kvar­varande kort i färgen och där­för säkert tar spel få knekten storsedan 1745
2stor substantiv ~en [sto´r- el. sto`r-] stor·enstor­segel sjö.de seglade med revad storsedan 1893