SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1strid adjektiv stritt snabb och kraft­full om strömmande vatten admin.geogr.de vadade på ställen där strömmen inte var så stridäv. i fråga om mindre mängdertårarna rann i strida strömmaräv. bildligten strid ström av rapportersedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. striþer ’häftig; sträng; motig’; trol. med grundbet. ’styv’ och besl. med stark, streta
2strid substantiv ~en ~er strid·en1till­stånd (mellan militära parter) där man försöker förgöra eller besegra mot­ståndaren mil.sport.JFRcohyponym1kampcohyponymbataljcohyponymslag 3 stridsbereddstridslyckastridspackningeldstridgatustridluftstridnärstriden bitter striden blodig stridhårda strideren häftig strid ut­brötdra ut i stridut­kämpa en strid på liv och dödgå segrande ur stridenstupa i stridstaden kapitulerade utan stridfångar tagna i stridäv. om intellektuell kamp e.d.JFRcohyponymtvist stridsfrågastridsskriftpartistridspråkstriden upp­slitande striden intern stridta strid för viktiga principerhon ut­kämpade en inre stridde låg i strid med grannarna om tomt­gränsenäv. om tävlan e.d.striden om den lediga professurenhan vann loppet i ärlig striden strid (med/mot ngn/ngt) (om ngt/SATS), en strid (mellan ngra) (om ngt/SATS)en strid om orden menings­lös diskussiondebatten ur­artade och blev till slut bara en strid om ord strid på knivenmycket hård stridel. konkurrensdet amerikanska president­valet blev en strid på kniven sedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)fornsv. striþ; gemens. germ. ord, besl. med 1strid 2i vissa ut­tryck motsats­ställning komm.hennes agerande stod i strid med styrelsens beslutdet stod i strid med hans natur att bråkaspec. i ut­tryck för löftes­brott e.d.i strid med av­talet tog han kontakt med en tredje parti strid med/mot ngt/SATSsedan 1767Upp till kamp emot kvalen! Sista striden det är. Ty Internationalen åt alla lycka bär.Ur Henrik Menanders svenska övers. av Internationalen (1902)