SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ström`linjeformad adjektiv strömlinjeformat ström·linje|­form·adformad för att ge minsta möjliga mot­stånd vid rörelse genom luft eller vatten t.ex. med bak­åt ut­dragen droppform form.JFRcohyponymaerodynamisk en strömlinjeformad person­bil som smalnar av bak­åtäv. bildligtväl an­passad efter behoven ofta ngt ned­sätt.en strömlinjeformad ut­bildningsedan 1934