SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
styrman [sty´r-el.sty`r-] substantiv ~nen styrmän, best. plur. styrmännen styr|­mann·en1(titel för) befäls­person i handels­flottan närmast under kapten sjö.yrk.sedan 1526jfr run- och fornsv. sturman, styreman ’skeppsförare, skeppare’ 2en underofficersgrad vid marinen före 1972 sjö.yrk.sedan 15363person som styr (viss) kapproddbåt och håller takten på rodden sjö.sport.yrk.SYN.synonymcox fyra med styrmansedan åtm. 1940-talet