SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1stå substantiv, ingen böjning Nollgå i ståköra fasten skandal­omsusad artist vars karriär har gått i stå sedan 1906trol. av da. urspr.; till 2stå
2stå verb stod stått, pres. står står1ha upp­rätt kropps­ställning med fötterna mot under­laget utan att förflytta sig NollJFRcohyponymsitta 1cohyponymligga 1cohyponymställa 1 ståplatsstå stillastå på tåstå på ett benalla stod upp när national­sången speladesett­åringen kan redan stå utan stödhan står till vänster på kortetäv. ngt ut­vidgatstå på händerstå på huvudetäv. med mindre ton­vikt på kropps­ställningenvanligen o­betonat JFRcohyponym2stå 5 stå i duschenstå och vänta på bussenhon står i köket och bakaräv. om (av­långt) före­målbefinna sig med den minsta ytan vilande mot under­laget flaskan och glasen står på bordetskidorna står på vindenvar ska skåpet stå?äv. med försvagad betydelse av upp­rätt positionJFRcohyponymbefinna sig 1 skorna står i garderobenbarometern står på regnsolen står i söderäv. mer el. mindre bildligtvara stå i en val­situationstå i bostads­könhon stod brodern mycket näraden yngste sonen stod hennes hjärta närmasthon stod ensam i sin kamphan ska all­tid stå i centrumhan får stå till­baka till för­mån för sina små­syskonspec. i ut­tryck för stånd­punkt el. in­ställningdet är svårt att veta var han står i fråganäv.lokalisera tryckande fågel och genom att vara o­rörlig på visst sätt an­ge var den ligger om jakt­hund pointern är en stående fågel­hundstå (ngnstans/SÄTT)det står inte rätt till med ngn/ngtse2rätt 1 stå ansikte mot ansikte (med ngn/ngt)seansikte stå för dörrensedörr stå i vägenseväg 1 stå inför altaretsealtare stå inför skranketseskrank stå lullse1lull stå med byxorna neresebyxa 1 stå och stampa i farstunsefarstu stå på huvudetsehuvud 1 stå på näsansenäsa stå på tillväxtsetillväxt stå på tå för ngnse stå som en kvaststå rakt upp/utröken stod som en kvast ur skor­stenen stå som fallen från skyarnavara mycket förvånadoch ibl. handlingsförlamadde an­ställda stod som fallna från skyarna när beslutet om konkurs offentlig­gjordes stå som spön i backenfalla häftigtpublik­rekordet slogs trots att regnet stod som spön i backen redan före matchen ○ äv. bildligtskämten står stund­tals som spön i backen och publiken bara njuter stå under ngns färlasefärla stå under toffelnsetoffel stå öga mot öga med ngn/ngtseöga 1 sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform stonta, vanligen övrig runform stanta, fornsv. sta; samma ord som ty. stehen och nära besl. med lat. sto ’står’; jfr bistå, stabil, status, stift 1, stod, 1stor 2befinna sig i visst till­stånd NollJFRcohyponym4vara 2cohyponymbefinna sig 1 stå till förfogandeskogen stod i brandträden stod i blomhuset skulle snart stå färdigthan fick stå där med skammenstå SÄTTdet får stå för ngns räkningseräkning 1 det är inget att stå efterseingen ngt står ngn upp i halsensehals 1 stå i beråd att göra ngtseberåd stå likse1lik 1 stå ngn bise1bi 3 stå ngn dyrtsedyr 1 stå ngn frittsefri 2 stå pallsepall 5 stå till budssebud 4 stå väl hos ngnse1väl 1 vara/stå på talefot med ngnsetalefot sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3ibl. med partikel, t.ex.upp, ut befinna sig i en position med strävan upp­åt eller ut­åt om före­teelse psykol.sjö.håret var klippt så det stod rätt uppöronen stod rätt utspec.ha erektion vard.han kunde inte få sin penis att ståspec. äv. om segelfå spinnakern att stå rättgenuan stod inte bra i den svaga vindenäv. i fråga om rörelseblodet stod som en fontän ur såretstå (upp/ut) (SÄTT)sedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikan4inte fungera ofta på grund av tekniskt fel arb.klockan stårmaskinerna stod (stilla) på grund av el­avbrottetståsedan senare hälften av 1400-taletSvenska Medeltids-Postillor5vara (yrkesmässigt) verksam med ngt arb.JFRcohyponymsitta 2cohyponym2stå 1 stå i affärstå i barenstå i målstå i ngtha mycket att stå isemycket sedan 15276vara skrivet bok.det står i tidningendet står så i Bibelnkan du se vad det står på skyltenstå (i/på ngt)det står skrivet i stjärnornasestjärna 1 sedan 1346testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)7beteckna Nollkrumeluren i not­skriften står för pausförkortningen LO står för Landsorganisationenstå för ngt/SATSsedan 19578an­svara för visst handlande Nollstå för kostnadernastå för barnens om­vårdnadhan står för mat­lagningenäv. mer abstraktstå för sina miss­tagstå för vad man lovatstå för ngt/SATSstå för fiolernasefiol stå för kalasetsekalas stå för rusthålletserusthåll stå sitt kastse2kast 1 stå till svars för ngtsesvar sedan 1381överenskommelse mellan rikets råd och drottning Margareta (Sveriges traktater)9upp­träda som ngn (dvs. i viss roll) Nollstå modellstå fadder vid dopetstå brudstå ngnsedan 159310ha (viss) språklig form språkvet.verbet ”jagas” står i passiväv.ha (viss) syntaktisk funktion stå som subjektstå i/som ngtsedan 168211i vissa ut­tryck äga rum Nollnär ska bröllopet stå?det stora slaget stod utan­för Lundstå ngnstans (TID), stå TID (ngnstans)sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen12kontrastera Nolldet gula stod bra mot det blåstå (SÄTT) mot ngtsedan 187113i ett få­tal ut­tryck ut­härda Nollstå ngtstå ryckenseryck sedan 1876Subst.:stående (till 1 - 5, 8 + 10); stånd (till 3) Uttalet [stog] av imperfektformen stod är korrekt, liksom naturligtvis uttalet [stod]. Uttalet med g beror troligen på påverkan från böjningsmönstren dö-dog, le-log och slå-slog.