SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ställa in´ verb ställde ställt, pres. ställer ställ·er1äv. fast sammansättn., seinställa 2 justera till (rätt) läge Nollställa in kikarenställa in kameran på bländare 8ställa in ngt (på ngt)sedan ca 16402äv. fast sammansättn., seinställa 1 stoppa förverkligandet av planerad aktivitet e.d. NollJFRcohyponymavlysa mötet ställdes inställa in ngtsedan 1624Subst.:vbid1-347616inställande, inställning (till 1); inställelse (till 2)