SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1stäv substantiv ~en ~ar stäv·enförlängning av köl för- eller akter­ut sjö.akterstävförstävofta en­bart om förenfar­tyget låg upp­kastat på revet med sönder­bruten stäväv. om den mittersta skarpa delen av förenisbrytarstävstäven skar genom vattnetstick i stävse1stick sedan 1791av lågty. steven med samma betydelse; nära besl. med stam 6
2stäv substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en stäv·etord­stäv språkvet.sedan 1891se ordstäv