SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sub`kultur substantiv ~en ~er sub|­kult·ur·enkultur känne­tecknande för en grupp som i ngt av­seende av­viker från det dominerande mönstret i ett sam­hälle sociol.stor­städernas subkulturersubkulturernas kamp för erkännandesedan 1959