SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sva`gpresterande adjektiv, ingen böjning svag|­prest·er·andesom inte når tillfreds­ställande resultat i skol­arbetet admin.pedag.stöd­undervisning för svagpresterande eleversvagpresterande (i ngt)sedan 1968