SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sve`djebruk substantiv ~et svedje|­bruk·etröjning och av­bränning av skogs­mark för att odla spann­mål (i ett till två år) och sedan låta marken växa i­gen jordbr.äv. om mot­svarande om­rådesedan 1754