SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sve`kdebatt substantiv ~en ~er svek|­de·batt·endebatt om (förment) svek som en part beskyller en annan för; särsk. i politiska samman­hang pol.den långa svekdebatten efter laddningen av kärn­kraftverket i Barsebäcksedan 1977