SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
svi`ter substantiv, plur. svit·ero­gynnsamma efter­verkningar av sjukdom, skada e.d. med.han dog i sviterna av lung­inflammationenäv. ekon.många tvingades sälja sina hus i svitererna av finans­krisensviter (av/efter ngt)sedan 1792till svit