SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sy´dvart adverb syd|­vartmot söder i fråga om rörelse el. riktning till sjöss sjö.SYN.synonymsöderut segla sydvartströmmen sätter sydvartäv. i fråga om befintlighet söder om ngt annatsydvart om fyrensedan ca 1700jfr nordvart