SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
symbol [´l] substantiv ~en ~er sym·bol·en1(skriven eller ritad) figur med viss av­sedd inne­börd el. med inne­börd i kombination med an­dra liknande figurer vetenskapl.SYN.synonymtecken 2 JFRcohyponymbeteckning kartsymbolmatematiska symbolerlogiska symbolerkemiska symbolerbok­stäver är symboler för språk­ljudhemlighets­fulla symboler på ler­kärlenen symbol (för ngt)sedan 1783av grek. sym´bolon ’känne­tecken’ 2före­teelse som på ett koncentrerat sätt ger ut­tryck för viss annan före­teelse mer el. mindre tydligt NollSYN.synonymsinnebild JFRcohyponymbild 3cohyponymsymbolik 2 nationalsymbolstatussymbolreligiösa symbolerkorset är kristendomens främsta symbolhak­korset, nazisternas symbolen symbol (för ngt)sedan 1778