SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1synony´m adjektiv ~t syno·nymsom har samma betydelse språkvet.SYN.synonymliktydig ”inte”, ”icke” och ”ej” är synonyma”inte” är synonymt med ”icke”äv. bildligtsom i praktiken är det­samma året 1968 är för många synonymt med student­uppror och radikalismsynonym med ngt, ngra är synonymasedan 1758av grek. syno´nymon med samma betydelse; jfr onomastisk
2synony´m substantiv ~en ~er syno·nym·enord som har samma betydelse som visst annat ord språkvet.synonymordbok”endast” är en synonym till ”bara”en synonym (till ngt)sedan 1784